sturen vanuit bedoeling

Stel je voor. Het is zo rond het jaar 1900 en jij staat aan het roer van een groot zeeschip. Je verstaat je vak van stuurman maar het is een stormachtige herfstdag en je vaart in onbekend, rotsachtig gebied. Je probeert te navigeren naar een veilige haven maar de wolken ontnemen je het zicht en de onstuimige zee maakt koers houden lastig. De stoommotoren ronken en het wordt al donker. Soms denk je tussen de wolken door een flard van licht te ontwaren.

Is het de vuurtoren die je ziet?

wat is er aan de hand?

Terwijl de laatste twintig, dertig jaar de wereld in rap tempo verandert, zijn veel (maatschappelijke) organisaties vooral met zichzelf bezig. En waarom ook niet? Het gaat goed. Toch? En wat niet goed gaat, sturen we bij. Meer efficiëntie, betere communicatie. Sturen op resultaten.

Herkenbaar? Ongetwijfeld.

We zien ze overal. Maatschappelijke organisaties die nu ontdekken dat er iets – misschien al lang – niet klopt. Dat de strategie die ooit werkte, geen soelaas meer biedt.

Neem ledenorganisaties. Lid zijn is geen vanzelfsprekendheid meer, laat staan dat mensen zich betrokken of zelfs maar vertegenwoordigd voelen. Vakbonden, omroepen, politieke partijen, ondernemersverenigingen, medezeggenschapsraden, sportclubs, brancheorganisaties, beroepsverenigingen, goede doelen: ze hebben er allemaal mee te maken. En als mensen al lid zijn, hoe activeer je ze dan?

Als bestuurder – of dat nu in een bestuur, directie, stuurgroep of raad is – heb je de verantwoordelijkheid om jouw organisatie te navigeren. Vooruit te kijken, voorbij de waan van alledag. Ook, of misschien wel juist, als het mist of stormt en je niet weet wat de juiste koers is.

En geloof ons, het stormt overal anno 2020. “We leven niet in tijden van verandering, maar in verandering van tijden. Het oude klopt niet meer, maar het nieuwe is er nog niet.” zegt hoogleraar Jan Rotmans.

Misschien is het een sluimerend gevoel, misschien een urgente zorg. Maar de gedachte neemt je steeds meer in beslag. Dat dat wat jullie jarenlang als vanzelfsprekend en logisch beschouwen, niet meer zo vanzelfsprekend en logisch is. Dat er iets niet meer klopt, de wereld veranderd is en oude antwoorden niet meer gelden. Het momentum is voorbij, de aantrekkingskracht lijkt verloren. Er zijn zorgen. Want als je niet aantrekkelijk meer bent, verlies je bestaansrecht, recht van spreken. Er is een gebrek aan geld, inhoud en impact. Mensen vinden en binden kost de grootste moeite. Misschien staat het water al aan de lippen. Of misschien heb je geluk en komt jouw vooruitziende blik op tijd.

the moment of clarity

Hoe het ook zij. Het is tijd. Blijven doen wat je altijd doet, betekent niet eens meer krijgen wat je altijd kreeg.

Als het stormt op zee kun je drie dingen doen. Doorvaren alsof er niets aan de hand is. Grote risico’s nemen, op hoop van zegen. Ook kun je – diep weggedoken in de capuchon van je jas – voor anker gaan en wachten tot de wind gaat liggen. In de kajuit kaarten met je maten en je opwarmen met een troostrijke borrel. Of – en misschien is dat zo’n gek idee nog niet – kun je besluiten om de storm te gebruiken. Ruimte en tijd nemen voor de vragen die ertoe doen. Anders kijken, herijken, terug naar de bedoeling.

Vertragen om te versnellen. Loslaten om vast te pakken. Op zoek naar de antwoorden die kloppen. Naar betekenisgeving. The moment of clarity.

Durven jullie het aan?


De afgelopen jaren begeleidde TR-IBU in tal van maatschappelijke organisaties impactvolle strategiesessies ‘Sturen vanuit bedoeling’. Bij lokale overheden, goede doelen, brancheorganisaties, scholen, ondernemersverenigingen, vakbonden maar ook commerciële organisaties met een groot maatschappelijk hart.

De strategiesessies ‘Sturen vanuit bedoeling’ worden op maat gemaakt. Hoe kan het ook anders? Elke organisatie is anders.

Vast staat dat we – om te beginnen in een dagdeel – verkennen wat er aan de hand is jullie wereld. Binnen en buiten. We onderzoeken jullie rol, waarde en betekenis in die wereld. Inderdaad, we stellen de allerspannendste maar meest cruciale vraag: wat is jullie bestaansrecht?

Dat doen we door de bril van jullie dominante archetype(n)*. Het is die bril die ervoor zorgt dat jullie anders kijken naar jezelf, maar ook naar jullie belangrijkste stakeholders. Het maakt al het verschil voor je aantrekkingskracht, je elan, je betekenis, waarde en de impact die je maakt als je dat doet vanuit de rol van ontdekkingsreiziger, van zorgzame of van held.

En geloof ons, vanuit de archetypen bekeken hervond tot nu toe iedere organisatie zijn bestaansrecht. Soms verrassend, meestal zo logisch en vanzelfsprekend dat het wel moet kloppen. Waarom hebben we dat niet eerder gezien? The moment of clarity dus.

* meer informatie over de archetypen en wat je daarmee kunt, vind je op www.tr-ibu.nl.

Image
Image
Image

werkwijze

De bestuurssessie ‘Sturen vanuit bedoeling’ werkt als volgt.

#1 oriënterend gesprek

In een vrijblijvend oriënterend gesprek ontdekken we wederzijds of deze bestuurssessie voor jullie organisatie een goed idee is.

#2 praktisch

We spreken datum, tijd en locatie af. Jullie betalen de factuur vooraf (2450 euro, inclusief voorbereiding en reiskosten, exclusief BTW).

#3 inhoudelijke voorbereiding

In een uitgebreide voorbespreking met de voorzitter bepalen we de inhoudelijke insteek van de sessie. Waar staan jullie nu? Wat zijn de belangrijkste zorgen of speerpunten van beleid? Welke politieke gevoeligheden zijn er? En wie moeten er bij de sessie aanwezig zijn?

#4 tests

Alle deelnemers doen uiterlijk een week voor bestuurssessie de Native Brand test. De testresultaten bepalen de bril(len) van waaruit we jullie organisatie gaan bekijken.

#5 bestuurssessie

Jullie zorgen ervoor dat alle bestuurders en overige sleutelfiguren aanwezig zijn tijdens de sessie. En dan is het zover: jullie gaan een onvergetelijk interactief avontuur met elkaar meemaken. Worden meegenomen in een wereld die nog lang zal nazingen. Want reken er maar op dat jullie ook veel later nog praten over buurjongens, minnaars, ontdekkingsreizigers, magiërs en wijsgeren. 😉

#6 evaluatie en vervolg

Na afloop geven wij een terugkoppeling met onze belangrijkste signalen en adviezen. Indien gewenst bespreken we met elkaar een vervolg.

meer weten?

Wil je meer weten over de mogelijkheden van een bestuurssessie ‘Sturen vanuit bedoeling’ in jullie organisatie?
Mail naar info@tr-ibu.nl.